Acondicionamento de rotonda de acceso ao polígono industrial e equipamento de bancos e papeleiras da praza no Lg. Igrexa.