As Somozas en cifras

As Somozas, atópase na comarca de Ferroterra e limita cos municipios de San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Ortigueira e As Pontes.

En canto á orografía, o terreo das Somozas é moi variado, con cumios típicos destas latitudes, con elevacións que se sitúan en torno ós 500 metros, contando ademais con varios vales e multitude de cauces fluviais que discorren por todo o seu territorio, servindo ademáis algúns deles como límite natural con outros municipios.

A economía aínda é a base agrícola/gandeira, pero está perdendo peso para o sector, grazas ao crecemento da área industrial, onde as empresas teñen sido implantadas sobre todo no sector de enerxía eólica e do sector ambiental. Así mesmo, conta con explotacións forestais baseadas principalmente no cultivo do eucalipto así como explotacións gandeiras de carácter vacún

Datos de interese de As Somozas
Cifras de Poboación

Información de Relevancia

Servizos Administrativos

As Somozas pon a sua disposición unha serie de servizos informativos e de administración de forma que os seus trámites sexan o mais cómodos posible gracias ás novas tecnoloxías. Á sua dereita poderá ver información sobre aa tramitación de contratos, os documentos de trámites mais sinxelos, as ordenanzas así como as ofertas de emprego público.