Directorio Concello

ENDEREZO:

Lugar A Igrexa, nº1 – 15565 As Somozas (A Coruña)

TELÉFONOS:

Teléfono: 981 40 41 01
Fax: 981 40 42 05
Rexistro Civil/Xulgado de Paz: 981 40 41 32

Pavillón Deportivo: 618 416 994

ENDEREZOS DE CORREO ELECTRÓNICO:

Xeral: [email protected]
Alcaldía: [email protected]
Secretaría: [email protected]
Intervención: [email protected]
Oficina técnica: [email protected]
Servizos Sociais: [email protected]
Cultura : [email protected]
Axencia de lectura: [email protected]

 

Servizos Administrativos

As Somozas pon a sua disposición unha serie de servizos informativos e de administración de forma que os seus trámites sexan o mais cómodos posible gracias ás novas tecnoloxías. Á sua dereita poderá ver información sobre aa tramitación de contratos, os documentos de trámites mais sinxelos, as ordenanzas así como as ofertas de emprego público.