Servizos Sociais

PROGRAMA AXUDA NO FOGAR

Este programa consiste nunha serie de atencións de carácter persoal, doméstico e técnico có fin de facilitar que as persoas poidan seguir vivindo no domicilio e entorno, evitando así ingresos non desexados en residencias.
Poden recibir este Servizo, individuos ou familias que presenten un grao de dependencia moderada e que non lles sexa posible a realización das súas actividades cotiás; ou naqueles casos, que tendo unha dependencia grave, este servizo supoña unha axuda aos seus coidadores.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Información, xestión e seguimento de RISGAS.
Información e xestión de prestacións económicas por nacimento de fillos, familias numerosas, fillos menores de tres anos; prestacións por Paternidade e Maternidade, colaboración có Programa Prescolar na Casa…
Información adicada especialmente ao Sector de poboación con Minusvalideces: Solicitudes de Valoración do Grao e información sobre os beneficios que conleva; Dependencia, Pensións non Contributivas; Pensións por Invalideces, etc.
Atención ás necesidades da poboación maior: PNC, Pensións de Xubilación, Acollemento Familiar; Información sobre
Termalismo e Turismo Social, descontos no teléfono; xestión de expedientes e supervisión do Servizo de Axuda no Fogar, etc.

Outros Servizos

Dende o Concello das Somozas queremos facilitar aos nosos veciños e visitantes a información dos servizos básicos que se ofrecen no municipio:

• GARDA CIVIL. Genérico: 062
• GARDA CIVIL. San Sadurniño: 981.490.006
• INCENDIOS. Bomberos Parque Comarcal: 085
• PERMISO QUEMAS: 902.112.000
• EMERXENCIAS. Xunta de Galicia: 112
• CENTRO DE SAUDE: 981.404.119
• URXENCIAS SANITARIAS: Xunta de Galicia. Ambulancias: 061
• PUNTO DE ATENCIÓN: PAC San Sadurniño: 981.490.463 (todos los días a partir de las 15h.)
• AUTOBUSES: ARRIVA. Paseo da Estación, s/n. 15405-Ferrol: 981.311.370
• TRENS FEVE: Estación de Cerdido: 981.411.059 – Estación de Ferrol: 981.370.497
O Punto Limpo co que conta o Concello de As Somozas está situado no Polígono Industrial de As Somozas ó lado da nave do Concello. Os veciños poderán depositar no punto limpo os siguintes tipos de lixo: voluminosos (mobles, colchóns, outros enseres domésticos), madeira, restos de poda y residuos vexetais, materiais plásticos diversos, metales, cartón y papel, escombros domésticos (RCD), residuos asimilables a urbanos misturados, envases contaminados, tubos fluorescentes, pilas, aceites de motor usados, aceites vexetais, baterías, equipos eléctricos y electrónicos (RAEE)

HORARIO: VENRES DE 16H A 20H