⚠️ AVISO‼️
🏊‍♀️ 🔒 O próximo día 25 a piscina descuberta municipal permanecerá pechada.