Aprobadas as bases para a contratación laboral dun monitor ou monitora de educación e tempo libre para prestar os seus servizos ao Concello.