Desde o vindeiro 14 de marzo, xa poderedes resolver as vosas dúbidas no ámbito catastral a través do servizo de atención por videoconferencia ‘Catastro Directo (CADI)’.

Para poder utilizalo é necesario solicitar cita previa na Línea Directa del Catastro: 91 387 45 50 / 902 3736 35.

Máis información en https://bit.ly/3CpYbUX.