Os planos da liña de evacuación do proxecto do parque eólico das Somozas están dispoñibles facendo clic aquí.