Domingo 5 de maio
10:00 horas
Saida e chegada: Complexo Multiusos As Somozas 

Inscripcións en: www.emesport.es