TransfusióndeSangre

 A unidade móbil do Centro de Transfusión de Galicia estará nas Somozas de 16:00 a 21:00h. o día 18 de marzo de 2016.