Obxecto da convocatoria:

O obxecto da convocatoria é a contratación de tres persoas, mediante a modalidad de contrato de duración determinada nas categorías de peón que cumplan os requisitos do Plan de Integración laboral da Deputación da Coruña.

– Número de postos: 3
– Tipo de xornada: completa
– Duración: 4 meses

  • Prazo para presentar solicitudes 18 de xullo de 2016 (incluído)

Ver bases: (descargar pdf)