A continuación relaciónanse as persoas ás que lles concederon as axudas do Plan de Emprego  Local (PEL)  otorgadas pola Deputación da Coruña, así como a contía da mesma.

CONCEDIDAS:

NOME E APELIDOS
Nº EXPTE
PUNTUACIÓN
CONTÍA
MÓNICA AMENEIRO PITA
2020/A003/000032
11PUNTOS
2.000 €
Mª AZUCENA OTERO PENA
2020/A003/000031
11 PUNTOS
2.000 €
CASA AMANDO HOSTELERIA SOMOZAS SL
2020/A003/000034
11 PUNTOS
2.000 €
CRISTINA FREIRE BARRIO
2020/A003/000030
7 PUNTOS
1.500 €
ALBA Mª DOPICO RODRÍGUEZ
2020/A003/000029
7 PUNTOS
1.500 €
SERVICIOS INDUSTRIALES DULMAN SOMOZAS, SL
2020/A003/000035
7 PUNTOS
1.500 €
DEREK RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
2020/A003/000033
5 PUNTOS
1.500 €

DENEGADAS

As persoas ás que se lle denegaron as axudas, así como os motivos para facelo, detállanse a continuación:

NOME E APELIDOS
Nº EXPTE
PROPOSTA MOTIVOS
MARTA Mª FORMOSO GEADA
2020/A003/000028
DENEGADA INCUMPRE BASE 4.2
EDUARDO IRUZUBIETA TERROBA
2020/A003/000036
DENEGADA NON acredita que a facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida polo menos,nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma.