Aprobación definitiva do Regulamento de funcionamento do Viveiro de Empresas do Concello das Somozas.

Aprobación definitiva da Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Viveiro de Empresas do Concello das Somozas.