Acta do tribunal seleccionador da fase de oposición do proceso selectivo de 2 operarios operarios para manexo de maquinaria de desbroces.

Seguidamente indícase a puntuación obtida polas persoas aspirantes presentadas segundo o establecido na base oitava (fase de oposición), co seguinte resultado:

Resultados desbroces