Relación de aspirantes admitidos no proceso de selección para a contratación de persoal laboral temporal, respecto da praza de peón do programa APROL RURAL da Xunta de Galicia.

Podes consultar o documento completo aquí.

Podes consultar o acta de tribunal de selección aquí.