A Deputación da Coruña ven de publicar as normas de cobranza en período voluntario dos tributos municipais, Campaña do primeiro semestre do ano 2020, que no noso Concello afecta ao Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2020, quedando o prazo de ingreso voluntario do seguinte xeito:

  • Os recibos domiciliados serán cargados nas contas o dia 31 de xullo.
  • Os recibos non domiciliados terán dúas referencias de cobro:
    • A primera ata o 1 de setembro sen recargo de ningún tipo
    • A segunda dende o 2 ao 17 de setembro coa recarga executiva do 5%.

Para máis información consultar o BOP que se xunta
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/08/2020_0000002587.pdf