Fecha Alta: 15/10/2013
Fecha Actualización: 15/10/2013
Adxudicación definitiva canalización de pluviais na zona verde da Igrexa
Procedemento ordinario sen publicidade
Adxudicación 12/09/2013
Importe: 106.059,08 euros mais IVA
Fase de adjudicación definitiva