Bases para a contratación laboral temporal de seis prazas de peón.

O obxecto das presentes bases é establecer os criterios de selección de traballadores/as para cubrir seis postos de traballo temporal de peón para mantemento de infraestruturas e xardinería, para o programa anual de mantemento de vías e espazos públicos municipais.

Consulta as bases aquí.