AVISO

Durante a duración do Estado de Alarma o servizo de recollida de voluminosos mantense o último venres de cada mes, como se facía habitualmente.
O punto limpo do concello estará pechado para os particulares hasta que se levante o estado de alarma.