Achégase o documento da relación de persoas admitidas e a composición do tribunal para o proceso de selección nunha praza de administrativo de promoción interna no Concello das Somozas.