Fecha Alta: 14/10/2013
Fecha Actualización: 15/10/2013
Adquición dos terreos necesarios para a mellora do poligono industrial das Somozas
Concurso público
Tipo licitación: 183.300,96 euros (impostos incluidos)
Presentación propostas: 8 días a partir do dia seguinte á publicación no BOP ( 14/10/2013)
Fase de anuncio