Acta de constitución do tribunal o concurso para a provisión dunha praza de auxiliar de xulgado por estabilización de emprego temporal.

 

Acta de constitución do tribunal o concurso para a provisión dunha praza de operario de servizos condutor por estabilización de emprego temporal.

 

Acta de constitución do tribunal o concurso para a provisión dunha praza de operario/a de instalacións deportivas por estabilización de emprego temporal.

 

Acta de constitución do tribunal o concurso para a provisión dunha praza de operario de servizos por estabilización de emprego temporal.

 

Acta de constitución do tribunal o concurso para a provisión de catro prazas de auxiliar de axuda no fogar por estabilización de emprego temporal.