Acta de constitución do tribunal do proceso selectivo para a provisión dunha praza de auxiliar de biblioteca e arquivo.