Xa está publicada no DOG a resolución da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación da couza guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma de Galicia.

A parroquia das Somozas (Santiago Seré) está demarcada como zona tampón, polo que os agricultores deberán comunicar inmediatamente despois da sementeira e antes do 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con pataca.

Poderá presentarse na oficina agraria comarcal mais próxima ou nos rexistros de calquera administración publica, como o rexistro xeral do Concello das Somozas.

Consulta aquí o bando.