Acta do tribunal seleccionador da fase do concurso do proceso selectivo de 2 operarios de servizos para manexo de maquinaria de desbroces.

Seguidamente indícase a puntuación obtida polas persoas aspirantes presentadas segundo o establecido na base sétima (fase de concurso), co seguinte resultado:

Resultado desbroces