Objeto/reumen:

REPRESENTANTE PARA ACTUACIÓNS MUSICAIS DURANTE AS FESTAS PATRONAIS
DO SANTIAGO APOSTOLO 2018
Procedemento aberto simplificado


Tipo contrato: Servicios
Fecha de entrada: 22/06/2018
Estado: En licitación
Procedimiento: Abierto
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 104.544,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar prego clausulas administrativas particulares
Documento:(2) Descargar prego prescripcions tecnicas e cadro de caracteristicas