Objeto/reumen:

Contratación das obras CAMIÑO DE CAMPO A SANTA CRUZ E OUTROS do PLAN DE
MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2017/2018
Adjudicada el 02/05/2018 a Construcciones Guerreiro S.L. por 39.050,00


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 23/02/2018
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 02/05/2018
Contratista: CONSTRUCCIONES GUERREIRO
Importe con iva: 39.050,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Pliego
Documento:(2) Descargar Proyecto