Novas

Home/Novas/

AVISO: OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE EMPADRONAMENTO

2020-04-02T20:00:26+02:00Noticias|

AVISO Se necesitas un CERTIFICADO DE EMPADRONAMENTO para solicitar a moratoria do pago dos préstamos hipotecarios (certificado histórico colectivo) decretada polo Goberno Central, podes solicitalo a través da sede electrónica do Concello (sede.assomozas.es) facendo unha solicitude xenérica ou a través do correo electrónico [email protected] , achegando en ambos casos unha solicitude firmada por todas as [...]

Abanca comezará pagar as pensións o día 24 para evitar aglomeracións.

2020-03-23T13:59:45+01:00Noticias|

A oficina de Abanca informa que debido á situación excepcional que vivimos e para evitar esperas e que se formen grupos comezan pagar as pensións o día 24, pero rogan a colaboración e responsabilidade de todos cumprindo as seguintes indicacións: As persoas deben de entrar de UN a UN , e ata que non abandone [...]

O Concello das Somozas informa

2020-03-18T14:14:05+01:00Noticias|

A DEPUTACIÓN DA CORUÑA amplía os prazos dos procedementos tributarios e apraza o inicio da campaña do imposto sobre vehículos, polo que a cidadanía non debe preocuparse se ten un trámite pendente cós servizos de xestión e recaudación tributaria da Deputación. A XUNTA DE GALICIA ven de comunicarnos que queda en suspenso o prazo de [...]

INFORMACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS A PARTIR DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA

2020-03-17T13:42:14+01:00Noticias|

O Concello das Somozas INFORMA das medidas adoptadas seguindo instruccións da Fegamp recollidas a partir do decretado polo Goberno de España cando declarou o Estado de Alarma polo COVID-I9: As dependencias municipais permanecerán pechadas ao público. Se precisan facer algunha xestión urxente chame ao teléfono 981.40.41.01, empreguen o correo electrónico [email protected] ou a sede electrónica sede.assomozas.es. O persoal municipal avaliará a petición e, [...]

BANDO

2020-03-13T14:44:08+01:00Noticias|

Comunícase que de acordo coas medidas preventivas en materia de saúde pública acordada polo Consello da Xunta de Galicia de data 12 de marzo de 2020, o Concello das Somozas adopta as seguintes medidas que afectan ao funcionamento dos servizos públicos dende o próximo luns l6 de marzo de 2020 A atención ao público nas [...]

Lista Provisional de Admisiones a la Bolsa de Trabajo

2020-02-13T14:00:06+01:00Noticias|

Lista Provisional de Admisiones a la Bolsa de Trabajo para llevar a cabo contratos de trabajo temporales de personal para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF), de acuerdo con las bases que se publicaron en el BOP n. ° 16 del 24 de enero de 2020: Descarga

Convocatoria bolsa de traballo para o Servizo de Axudas no Fogar

2020-02-13T14:01:04+01:00Noticias|

Hoxe publicamos a convocatoria e as bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais de persoal para o Servizo de Axuda no Fogar (SAF). As solicitudes coa documentación necesaria poderán presentarse dende o luns 27 de xaneiro ata o venres 31, de manera presencial no rexistro, ou ben a través [...]

Prego de claúsulas administrativas particulares para arrendamento de vivenda para casa niño

2020-02-13T14:02:55+01:00Noticias|

Expediente núm.: 2020/C006/000001 Prego de Condicións Procedemento: Arrendamento de Ben Inmoble Mediante adxudicación Directa CONCELLO DAS SOMOZAS Asunto: Arrendamento de vivenda para casa niño Documento asinado por: O Alcalde Descarga