Inspección Técnica de Vehículos desprazarase a este municipio para realizar inspeccións técnicas periódicas de VEHÍCULOS AGRÍCOLAS.