XESTIÓN DA CANTINA DA PISCINA

/XESTIÓN DA CANTINA DA PISCINA

XESTIÓN DA CANTINA DA PISCINA

Objeto/reumen:

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS PARTICULARES PARA A ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DA CANTINA DA PISCINA DURANTE O PERíODO DE APERTURA DESTE SERVIZO MUNICIPAL


Tipo contrato: Servicios
Fecha de entrada: 26/06/2017
Estado: En licitación
Procedimiento:
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 0,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Prego de claúsulas
Documento:(2) Descargar
2017-06-26T13:07:41+00:00 Perfil del Contratante|
4e76563d4d24ec852206d02f4336b89177777777777777777777777