Subministración dun Dumper para o Servizo de Medio Ambiente (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

/Subministración dun Dumper para o Servizo de Medio Ambiente (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

Subministración dun Dumper para o Servizo de Medio Ambiente (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

Objeto/reumen:

Subministración dun Dumper para o Servizo de Medio Ambiente (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)
Contrato de suministro. Procedemento aberto con multiplicidad de criterios de valoración
Publicación prego de cláusulas administrativas e prescripcións técnicas


Tipo contrato:
Fecha de entrada: 31/01/2017
Estado: En licitación
Procedimiento: Abierto
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 32.065,00 €
Publicación B.O.P.: 31/01/2017
Documento:(1) Descargar Prego de cláusulas administrativas
Documento:(2) Descargar Prescripcións técnicas
2017-02-09T10:15:26+00:00 Perfil del Contratante|
f2b75f6247db06e4abbae6d0bf3be4fd]]]]]]]