Rexeneración parcela antigua Casa Cuartel da Garda Civil (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

/Rexeneración parcela antigua Casa Cuartel da Garda Civil (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

Rexeneración parcela antigua Casa Cuartel da Garda Civil (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

Objeto/reumen:

Rexeneración parcela antigua Casa Cuartel da Garda Civil (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)
Contrato de obras.
Procedemento negociado con publicidade
Publicación prego de cláusulas administrativas e proxecto


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 02/02/2017
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 27/03/2017
Contratista: PROSEMA NOROESTE S.L.
Importe con iva: 18.150,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Prego de cláusulas administrativas
Documento:(2) Descargar Proxecto
2017-05-10T17:58:17+00:00 Perfil del Contratante|
8a315e1d1e906af7a0356584616e0239wwww