Rehabilitación edificios anexos en O Seixidal

Concello/Rehabilitación edificios anexos en O Seixidal

Rehabilitación edificios anexos en O Seixidal

Objeto/reumen:

Rehabilitación edificios anexos en O Seixidal


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 15/06/2016
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 13/06/2016
Contratista: Construcciones Guerreiro Somozas S.L.
Importe con iva: 68.963,28 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar
Documento:(2) Descargar
2016-10-28T08:25:23+00:00 Perfil del Contratante|
5655cff26016941d2a0d9a7d4a0fa38e#########################