RECUPERACIÓN ENTORNO EXTERIOR DA AULA DA NATUREZA

Concello/RECUPERACIÓN ENTORNO EXTERIOR DA AULA DA NATUREZA

RECUPERACIÓN ENTORNO EXTERIOR DA AULA DA NATUREZA

Objeto/reumen:

Contratación da obras RECUPERACIÓN ENTORNO EXTERIOR DA AULA DA NATUREZA
Publicación prego de claúsulas administrativas e proxecto da obra
Procedemento negociado con publicidade


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 19/05/2017
Estado: En licitación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 0,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Pliego
Documento:(2) Descargar Proxecto
2017-05-19T11:19:33+00:00 Perfil del Contratante|
f36a91c31e4b3cabd31fdacb028dff92//////////////////////