INTERIOR DA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017

Concello/INTERIOR DA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017

INTERIOR DA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017

Objeto/reumen:

Contratación da obra INTERIOR NA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017
Publicación prego de claúsulas administrativas e proxecto de obra
Procedemento negociado con publicidade


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 02/10/2017
Estado: En licitación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 0,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Prego
Documento:(2) Descargar proxecto
2017-10-06T09:39:37+00:00 Perfil del Contratante|
8b5d565b56c15da234a75970c2738dadOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO