INTERIOR DA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017

/INTERIOR DA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017

INTERIOR DA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017

Objeto/reumen:

Contratación da obra INTERIOR NA ESFARRAPA E OUTROS – POS 2017
Publicación prego de claúsulas administrativas e proxecto de obra
Procedemento negociado con publicidade


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 02/10/2017
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 22/11/2017
Contratista: CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
Importe con iva: 43.712,54 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Prego
Documento:(2) Descargar proxecto
2017-12-07T10:47:47+00:00 Perfil del Contratante|
3d6deca1534ba8031f70d3249258da70vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv