ACONDICIONAMENTO DA EXPLANADA DE ACCESO AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Concello/ACONDICIONAMENTO DA EXPLANADA DE ACCESO AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

ACONDICIONAMENTO DA EXPLANADA DE ACCESO AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Objeto/reumen:

Contratación da obra: ACONDICIONAMENTO DA EXPLANADA DE ACCESO AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
Publicación prego de claúsulas administrativas e proxecto de obra
Procedemento negociado con publicidade


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 11/05/2017
Estado: En licitación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 0,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Prego claúsulas administrativas
Documento:(2) Descargar proxecto
2017-05-11T11:33:35+00:00 Perfil del Contratante|
4929236683860abffb90821886bbba3cEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE