Acondicionamento da escombrera de residuos inertes e outros (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

/Acondicionamento da escombrera de residuos inertes e outros (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

Acondicionamento da escombrera de residuos inertes e outros (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)

Objeto/reumen:

Acondicionamento da escombrera de residuos inertes e outros (Plan Provincial de Medio Ambiente 2016)
Contrato de obras.
Procedemento negociado con publicidade
Publicación prego de cláusulas administrativas e proxecto


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 02/02/2017
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 27/03/2017
Contratista: CONSTRUCCIONES GUERRERIOS SOMOZAS S.L.
Importe con iva: 21.108,51 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Prego de cláusulas administrativas
Documento:(2) Descargar Proxecto
2017-05-11T13:22:01+00:00 Perfil del Contratante|
c4076368cb05e9109d4fcd1585d25ae9xxxxxxxx